ประตูกั้นทางเข้า-ออก แบบปีกผีเสื้อ Flap Barrier ( Model A222 )

1.Size: 1430x310x1005mm

2.Pass Rate: 35 person/min

3.Pass Width: ≤550mm

4.Input: 100V~240V

5.Motor Voltage: 24 V

6.Envionment: -25~+70℃

7.Power : 35 Watt

ข้อมูลเพิ่มเติม ( Data Sheet A222 )

Visitors: 111,584