ประตูกั้นทางเข้าออกแบบสามขา ( TriPod ) สินค้าคุณภาพ

ประตูกั้นแบบสามขา เป็นเครื่องกั้นบุคคลเข้า-ออกอัตโนมัติ เพื่อให้ผ่านได้ทีละคน เป็นอุปกรณ์หลักในการกั้นเพื่อควบคุมการเข้าออกของบุคคล โดยเราสามารถเชื่อมต่อกับระบบ Access Control แบบต่างๆ เช่น key card, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, บาร์โค้ด, เครื่องเก็บบัตร หรือ Face Recognition ได้อย่างสะดวก บานกั้นจะถูกล็อคไว้ในสถานะปิดกั้นจนกว่าจะได้รับสัญญาณให้เปิด และเมื่อคนเดินผ่านเครื่องกั้นบุคคลเข้าออกอัตโนมัติแล้ว เซ็นเซอร์ของเครื่องกั้นบุคคลเข้าออกอัตโนมัติจะส่งสัญญาณให้บานกั้นปิด อัตโนมัติ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

 เหมาะสำหรับ ทางเข้าออก พนักงาน ผู้มาติดต่อ สำนักงาน โรงงาน ห้องสมุด มหาวิทยาลัย อาคารแสดงสินค้า สถานีรถไฟฟ้า สวนสนุก อาคารสถานที่ ที่ต้องการควบคุมให้เดินเข้าออกได้ทีละคน สามารถควบคุมการเข้าออก โดยใช้บัตรผ่าน Barcode, Access control card, RFID card, Face scan, Finger scan เป็นต้น

สนใจสินค้าติดต่อฝ่ายขาย โทร 063-919-5424, 088-646-1951

Visitors: 111,578