ประตูกั้นทางเข้า-ออก แบบปีกผีเสื้อ Flap Barrier ( Model A608 )

1.Size: 1400x350x980mm

2.Unlock Time: 0.2s

3.Pass Rate: 35 person/min

4.Pass Width: ≤ 600mm

5.Input: 100V~240V

6.Motor Voltage: 24 V

7.Envionment: -25~+70℃

8.Power : 35 Watt

ข้อมูลเพิ่มเติม ( Data Sheet A608 )
Visitors: 111,585