ประตูกั้นทางเข้า-ออก แบบปีกผีเสื้อ Flap Barrier ( Model Y205 )

1.Size: 1200x280x980mm

2.Pass Rate: 35 person/min

3.Pass Width: ≤ 550mm

4.Input: 100V~240V

5.Motor Voltage: 24 V

6.Envionment: -25~+70℃

7.Power : 35 Watt

ข้อมูลเพิ่มเติม ( Data Sheet Y205 )
Visitors: 115,973