ประตูกั้นทางเข้าออก แบบแกนหมุนสามขา HL145

1.Size: 480x280x960mm

2.Pass Rate: 35 person/min

3.Pass Width: ≤ 550mm

4.Input: 100V~240V

5.Motor Voltage: 24 V

6.Envionment: -25~+70℃

7.Power : 30 Watt

ข้อมูลเพิ่มเติม ( Data Sheet HL145 )
Visitors: 111,579